...

Vergelijkingscollectief.nl

Disclaimer

Vergelijkingscollectief.nl wordt onder verantwoordelijkheid van Omnimedia Events geëxploiteerd in opdracht van derden. Omnimedia Events is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. 

Wij bieden consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Dit doen we zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen en op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie veroudert, niet correct of onvolledig is. Bovendien worden sommige product- en prijsgegevens aangeleverd en onderhouden door derden.

Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen zijn dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid voor onze gebruikers. Als gebruikers op basis van onze vergelijkingen overeenkomsten aangaan komen deze overeenkomsten tot stand tussen gebruikers en derde partijen die diensten en/of producten aanbieden. Bij klachten over de geleverde diensten en/of producten moeten gebruikers zich dan ook direct tot de leverancier(s) wenden. Vergelijkingscollectief.nl en/of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door leveranciers en/of gevolgen daarvan.

Uiteraard kunnen gebruikers vergelijkingscollectief.nl wel informeren over mogelijke problemen. Indien herhaaldelijk klachten over dezelfde leverancier(s) ontvangen worden kan vergelijkingscollectief.nl deze leverancier(s) van de website weren. Ook is vergelijkingscollectief.nl, zonder erkenning van aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor een tekortkoming door leverancier(s) bereid in voorkomend geval te bemiddelen.

De beelden en teksten op onze website zijn door ons gemaakt en geschreven. Het auteursrecht op dit materiaal berust bij Vergelijkingscollectief.nl. Voor de beelden die wij niet zelf hebben gemaakt, hebben wij toestemming van de rechthebbende(n).

Kom je op onze website onjuiste informatie tegen? Laat ons dit vooral weten via contact@vergelijkingscollectief.nl of via het contactformulier.