...

Vergelijkingscollectief.nl

Privacybeleid Vergelijkingscollectief.nl

Op de website van Vergelijkingscollectief.nl kun je een persoonlijke vergelijking maken en een aanvraag doen voor onder andere een energiecontract, internet- en tv-contract, autoverzekering, zorgverzekering, woonverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering, bestelautoverzekering en/of sim only-contract en/of een lening. We vragen je daarom een aantal persoonsgegevens en gegevens over je huidige situatie.

Jouw privacy is voor Vergelijkingscollectief.nl van groot belang. Dit betekent dat we altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen. In deze privacyverklaring leggen wij, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, vast hoe wij dit doen en daarbij jouw privacy centraal stellen;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan. Wij slaan alleen de gegevens op die nodig zijn voor onze doeleinden en/of gegevens die je ons zelf verstrekt.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn. Dit doen we door middel van de cookieverklaring die je ziet als je onze site voor het eerst bezoekt.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Vergelijkingscollectief.nl omgaat met de informatie die we van jou ontvangen.

Cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bij het doen van een vergelijking of het aanvragen van een product bij de aanbieder verwerken we normale persoonsgegevens. Hieronder verstaan we onder andere: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, energieverbruik, kenteken en gereden kilometers.

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Het is per dienst/product afhankelijk of we aanvullende persoonsgegevens nodig hebben.

Bij het doen van een aanvraag kunnen we ook gevoelige- of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Hieronder verstaan we onder andere:

 • Bankgegevens: je IBAN voor de afhandeling van je verzoek.
 • Financiële gegevens: voor het aanvragen van een lening.
 • BSN: verwerken we enkel in opdracht van een zorgverzekeraar voor de aanvraag van een zorgverzekering of in het geval van een lening.
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens: sommige verzekeraars hebben deze persoonsgegevens nodig om je contract te kunnen opmaken.

Uiteraard vragen we alleen om gegevens indien dit nodig is om de door jou gewenste vergelijking te kunnen maken.

Niet verstrekken van gegevens of verstrekken van onjuiste gegevens

Je bent nooit verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gevraagde gegevens kan ertoe leiden dat de door jou gewenste vergelijking(en) niet gemaakt kan worden. Wanneer je onjuiste gegevens invult zullen de vergelijkingen geen uitkomst opleveren die voor jouw situatie optimaal en juist is.

Als je ertoe besluit op basis van de onjuiste gegevens een contract aan te gaan kunnen aanbieders hieraan consequenties verbinden. Zo kan men besluiten aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten of de levering van producten en/of diensten staken. Ook kan, bijvoorbeeld in geval van een verzekering, de verzekeraar besluiten de polis te beëindigen en/of uitkering te weigeren. Daarnaast kan de verzekeraar aanvullende maatregelen ter voorkoming van fraude nemen. De gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening en risico van de gebruiker.

Sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij Vergelijkingscollectief.nl zullen we jouw persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van je sollicitatie. Vergelijkingscollectief.nl bewaart de sollicitatiegegevens van een sollicitant tot vier weken na beëindiging dan wel afronding van de sollicitatieprocedure. Tenzij er toestemming is gegeven door de sollicitant om de gegevens (na beëindiging van de sollicitatieprocedure) nog maximaal één jaar te bewaren in onze talentenpool. Mocht je vragen hebben over deze verwerking kun je contact opnemen via het contactformulier.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Onze  hoofddoelen zijn:

– het maken van een zo volledig mogelijke vergelijking

– jou in staat stellen om met leveranciers een contract aan te gaan voor het leveren van diensten en/of producten. We maken voor jou inzichtelijk welke producten of diensten bij jouw situatie passen en helpen jou bij de aanvraag en/of het leveren van de product(en) en of dienst(en) van jouw keuze.

Daarnaast vinden we het belangrijk om contact met je te kunnen houden om je te informeren over producten en diensten én om je te vragen wat je van onze service vindt.

Wettelijke gronden

Het is voor Vergelijkingscollectief.nl toegestaan om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende gronden:

 • Toestemming: in sommige gevallen vragen we je om specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We verwerken jouw persoonsgegevens in zo’n geval alleen als je daarmee akkoord bent gegaan. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via it@vergelijkingscollectief.nl.
 • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, of als deze noodzakelijk zijn om tot een overeenkomst te komen.
 • Wettelijke verplichting: wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens als dit in ons gerechtvaardigd belang is voor onze bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang jouw belangen niet zwaarder wegen.
 • Door jou zelf verstrekte gegevens: als je zelf in communicatie met ons persoonsgegevens verstrekt kunnen wij deze gebruiken voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. In ander geval zullen wij de door jou verstrekte gegevens vernietigen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor een specifieke doel. Bijvoorbeeld voor het leveren van onze diensten of als dit verplicht is op grond van de wet. Als na de geleverde dienst jouw gegevens voor ons niet meer noodzakelijk zijn dan verwijderen we jouw gegevens of anonimiseren we deze gegevens waardoor deze niet meer herleidbaar zijn naar jou.

Nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie

Wij geven ons e-mailbeleid vorm conform de regels van de Telecommunicatiewet. We kunnen op verschillende manieren via de e-mail contact opnemen:

 • Contactformulier: als je bij ons een contactformulier invult, gebruiken we deze gegevens om jouw vraag te beantwoord.
 • Ontvangstbevestiging: als je een aanvraag hebt gedaan bij Vergelijkingscollectief.nl ontvang je van ons hiervan een bevestiging.
 • Persoonlijke serviceberichten: als je via Vergelijkingscollectief.nl een aanvraag hebt gedaan kun je van ons een reminder ontvangen van het aflopende contract met de aanbieder.
 • E-mail met persoonlijke resultaten overzicht: via onze website is het mogelijk om een overzicht van je persoonlijke vergelijking naar je e-mailadres te versturen om deze later nog te bekijken.
 • Nieuwsbrief: als je je bij ons aanmeldt ontvang je maximaal 1 keer per week de Vergelijkingscollectief.nl nieuwsbrief.
 • Als je hiervoor toestemming hebt gegeven bieden we je gepersonaliseerde aanbiedingen. We combineren daarvoor de persoonsgegevens uit jouw aanvraag met elkaar, bijvoorbeeld jouw e-mailadres en het product dat je eerder hebt aangevraagd. Zo voorkomen we dat je aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn.
 • Als je bent ingeschreven voor specifieke alerts en/of bespaartips sturen we je berichten met de relevante informatie en aanbiedingen.

Voor analysedoeleinden registeren we middels onze e-mailcommunicatie het open- en klikgedrag.

Wil je niet dat we je persoonsgegevens gebruiken voor e-mailcommunicatie en/of marketing-doeleinden? Dan is op elk moment mogelijk om je uit te schrijven de e-mailcommunicatie door op de afmeldlink te klikken die zich onder elk bericht bevindt. Je kunt ons ook een bericht sturen via onze contactpagina.

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze bedrijven. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt. Lees de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Vergelijkingscollectief.nl kan jouw e-mailadres gebruiken om je gericht advertenties te kunnen tonen via Facebook. Vergelijkingscollectief.nl zal hiervoor in die gevallen jouw e-mailadres in gehashte vorm uploaden naar Facebook met behulp van een zogeheten advertising-tool. Een gehasht e-mailadres is een code die Vergelijkingscollectief.nl verstuurt aan Facebook, waardoor Facebook je als klant kan identificeren zonder direct over je e-mailadres te beschikken. Wanneer Vergelijkingscollectief.nl jouw e-mailadres gehasht heeft geüpload, zorgt Facebook ervoor dat je relevante advertenties te zien krijgt. De groep klanten die we hebben geüpload in Facebook, kan vervolgens door ons worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer hierover op de website van Facebook.

Acties

Via onze website is het mogelijk om mee te doen aan verschillende acties. Voor de uitvoering van deze acties werken we in sommige gevallen samen met externe partijen. Indien nodig versturen we je persoonsgegevens naar deze partijen enkel voor de uitvoering van de actie. Het meedoen aan de acties is vrijwillig en het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven. Dit kan door op de link te klikken die we onderaan ieder actiebericht vermelden of door contact op te nemen via onze contactpagina.

Contactmomenten

Contact met ons opnemen kan op verschillende manieren:

 • Telefonisch: mocht je als klant van Vergelijkingscollectief.nl contact opnemen met onze klantenservice dan kunnen we de vervolgacties en/of gemaakte afspraken (tijdelijk) vastleggen in een persoonlijke klantendossier.
 • Brieven, e-mails en onze contactpagina: te allen tijde beantwoorden we de vragen die we ontvangen via brieven, onze contactpagina of e-mail.
 • Social media: mocht je contact opnemen met ons via social media, dan zullen we je vragen beantwoorden via hetzelfde kanaal.

Klanttevredenheid

Ons doel is het leveren van de beste service aan onze klanten. Hierdoor vragen we je om ons een beoordeling te geven. We gebruiken deze informatie enkel voor het meten van de klanttevredenheid.

Mijn Vergelijkingscollectief.nl

Op onze website is het mogelijk om een MyVergelijkingscollectief.nl account aan te maken. Voor het aanmaken van het account verwerken we je e-mailadres. Via dit account kom je in een persoonlijke digitale Vergelijkingscollectief.nl omgeving terecht. In deze omgeving is het mogelijk om je persoonlijke gegevens aan te vullen en je vergelijkingen en aanvragen te bekijken.

Delen van persoonsgegevens

In bijna alle gevallen verkrijgen we persoonsgegevens direct van jou. In sommige gevallen delen we deze persoonsgegevens met andere partijen voor de afhandeling van je verzoek. Met al deze partijen hebben we afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

 • We werken samen met Daisycon.nl. Zij verzorgen de vormgeving van de diverse vergelijkers waarvoor je op onze website gegevens in kunt vullen. Zij delen deze gegevens met derde partijen om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 • We delen je gegevens met partijen die ons helpen om fraude te bestrijden.
 • We delen je gegevens met partijen die ons helpen om premieberekeningen en polisvoorwaarden op te halen.
 • Wanneer we jou doorsturen naar andere websites om daar een vergelijking (af) te maken of een product te verkopen is vanaf het moment dat je onze website verlaat het privacy beleid van deze derde website-exploitanten van toepassing.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We zorgen ervoor dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. We nemen hier passende beveiligingsmaatregelen voor. Medewerkers van Vergelijkingscollectief.nl en derden die in opdracht van Vergelijkingscollectief.nl toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan. In die gevallen volgen wij de wettelijke aanwijzingen voor het behandelen van een datalek. Vergelijkingscollectief.nl is nimmer aansprakelijk voor de door jou geleden schade als gevolg van een onverhoopt datalek en de daaruit voortvloeiende kosten. Mocht je nog vragen hebben over ons beveiligingsbeleid kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring kunnen voorkomen als er iets verandert in de wet- en regelgeving of als we nieuwe producten of diensten ontwikkelen of ons aanbod van producten en diensten herzien. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1 maart 2022.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens van Vergelijkingscollectief.nl hieronder. Ook kun je ons bereiken via onze contactpagina. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de specifieke persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • alle persoonsgegevens laten verwijderen (recht om te worden vergeten).

Indien je gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar it@vergelijkingscollectief.nl, via onze contactpagina of via de contactgegevens onderaan de pagina.

Vraag of klacht indienen

Als je een vraag of een klacht hebt over privacy bij Vergelijkingscollectief.nl kun je contact opnemen via privacy@Vergelijkingscollectief.nl.nl.Je via dit e-mailadres ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Vergelijkingscollectief.nl.

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Omnimedia Events
T.a.v. vergelijkingscollectief.nl, afdeling privacy
Winthontlaan 200
5526 KV Utrecht
it@vergelijkingscollectief.nl